Referat fra repræsentantskabsmødet 2019 og kommunal deltagelse

20.05.2019

Så er referatet fra dette års repræsentantskabsmøde på hjemmesiden. Find det sammen med alt materialet under Repræsentantskabsmøde 2019 Som nævnt på repræsentantskabsmødet vil vi rigtig gerne have jeres kommunale input til arbejdet med GeoDanmarks-data (jf. pkt. 11 i programmet) samt have nogle af jer med i arbejdet omkring nye uddannelsesforløb (jf. pkt. 5 i referatet). …

Til GeoDanmarks medlemmer

30.04.2019

Jeg har besluttet at opsige min stilling som direktør i By– og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune pr. 1. august 2019 efter 24 år på posten. I praksis betyder det, at jeg slutter mit arbejde den 7. juni 2019. På den baggrund har jeg meddelt GeoDanmarks bestyrelse, at jeg ønsker at fratræde posten som formand med …

Materiale til GeoDanmark repræsentantskabsmøde 2019

10.04.2019

Så er der nyt til GeoDanmarks medlemmer om repræsentantskabsmøde 2019 den 24. april på Comwell Hotel i Kolding. På hjemmesiden findes nu regnskab 2018, budget 2019-21 samt forslag til arbejdsprogram. Link til dagsorden, materiale m.m. Samtidig har vi forlænget tilmeldingsfristen til mandag den 15. april. Har du spørgsmål eller bemærkninger til materialet, så kontakt fællessekretariatet …

Indbydelse til repræsentantskabsmøde 2019

14.03.2019

GeoDanmarks bestyrelse indbyder alle medlemmer af GeoDanmark til det ordinære repræsentantskabsmøde onsdag den 24. april 2019 kl. 9.30 i Kolding. Du kan tilmelde dig årets møde og finde mere information her.

Nyt om GeoDanmark-data i spil projekterne (tidl. FOSAKO-projekter).

12.03.2019

GeoDanmark-data i spil – de 3 FOSAKO projekter Der er nyt om de tre projektforslag fra FOSAKO, som bestyrelsen drøftede første gang i december 2018. På det seneste bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen at sætte dem i gang som fælles GeoDanmark-projekter, under forudsætning af en forudgående afklaringsproces. Projekterne går nu under betegnelsen ”GeoDanmark-data i spil” og har …

Har du ønsker og idéer til nye baggrundskort baseret på GeoDanmark data?

25.01.2019

Hvis du har ønsker eller idéer til nye specifikke baggrundskort eller eksempler på gode baggrundskort, som er baseret på GeoDanmark data, vil projektgruppen bag GeoDanmark-projektet “Nye baggrundskort og kravspecifikationer” (også kendt som et af “FOSAKO-projekterne”) meget gerne høre fra dig. Vil gøre Geodanmarks data endnu mere anvendelige I GeoDanmarks strategi for 2018-21 er der bl.a. …

Sæt kryds i kalenderen! Repræsentantskabsmøde i Kolding den 24. april

15.01.2019

Dette års repræsentantskabsmøde finder sted onsdag den 24. april kl. 9.30-15.30 på Comwell i Kolding. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Vi åbner for tilmeldingen ca. medio marts og glæder os til en god dag med god mulighed for videndeling og netværk. Mange hilsner fra fællessekretariatet

GeoDanmark Specifikation 6.0 er klar til at overgå fra BETA version til endelig version

4.12.2018

Specifikationsforum er ved at lægge sidste hånd på Specifikationen 6.0. Alle data i GeoDanmark ligger i Spec 6.0, men det er ikke alle ændringer, der er helt gennemført i GeoDK. Ændringerne fra den tidligere version 5.1 til version 6.0 af Specifikationen: Metadata er afskaffet som en særlig datatype og vil derfor blive opbevaret som generelle …

Nye kurser med introduktion til GeoDK er på vej

6.11.2018

Der har vist sig et behov for kurser med introduktion til GeoDK. Kursusdatoer kommer snart. Medlemmer af GeoDanmark efterspurgte kurser i intro til GeoDK Da Sekretariatet i GeoDanmark var på roadshows i Danmark, viste det sig, at der var behov for yderligere introduktion til GeoDK. Nogle medlemmer havde ikke været på kursus endnu, enkelte var …

Nyt kommunalt projekt har fokus på at samle friluftsdata på tværs af kommunegrænser

6.11.2018

Målet med projektet er at skabe grundlaget for, at kommunerne kan etablere et samlet system til opbevaring af deres friluftsdata. KL driver projektet med fokus på at samle friluftsdata fra kommuner og stat Formålet med projektet er, at alle friluftsdata bliver samlet, uanset om det drejer sig om en privat skov, en statsejet naturpark eller …