GeoDanmark Roadshow 2019 – tilmelding er åben

19.09.2019

Vi glæder os til igen i år, at kunne byde velkommen til GeoDanmarks roadshows, hvor medlemmerne har lejlighed til at møde bestyrelsen og høre om implementering af strategien, give input til det kommende arbejdsprogram og drøfte andre relevante emner i foreningen. Det endelige program vil blive tilgængelige på hjemmesiden og vil handle om disse emner: …

Møde i GeoDanmarks Administrativt Ajourføringsforum den 5. september 2019

16.09.2019

De primære punkter på dagsordenen var:  • Velkomst til det nye kommunale medlem  • KOMBIT’s Byg og Miljø-strategi og det fremtidige sammenspil med GeoDanmark-data  • Statistik i forbindelse med målingen af den administrative ajourføring Forummet bød velkommen til det nye medlem Thorbjørn Vang Søndergaard, Vejle Kommune. Han er nyt kommunalt medlem, som erstatning for Mette …

GeoDanmark skifter supportleverandør fra 1. oktober 2019

10.09.2019

GeoDanmark har netop indgået aftale med Septima A/S om den fremtidige varetagelse af supportfunktionen for GeoDK. Den nye supportaftale med Septima træder i kraft fra og med den 1. oktober 2019. Efter denne dato skal din henvendelse eller indberetning af fejl derfor ske til et nyt telefonnummer eller via en ny indberetningsportal, som drives af …

Møde i GeoDanmarks Specifikationsforum den 29. august 2019

10.09.2019

De primære punkter på dagsordenen var: Ønske om at opbevare kommunale fagdata udenfor Områdepolygon (byområde) En løsning til registrering af pakkebokse i GeoDanmark-data Kommunernes behov for at indmelde data til Plandata.dk igennem GeoDanmark. Specifikationsforum har fået en henvendelse fra Kerteminde Kommune, der ønsker at registrere ”OP3-objekter” udenfor den eksisterende Områdepolygon. For at få belyst problemstillingen …

Flere pladser på GeoDK kursus

29.08.2019

De første 2 kurser blev hurtigt fyldt op, så GeoDanmark har besluttet at tilbyde ekstra pladser ved at oprette et kursus mere. Vi har i første omgang givet dette tilbud til deltagerne på ventelisten fra de to første kurser, men der er herefter stadig pladser ledige: 28.-29. oktober på Kongebrogaarden i Middelfart . NYT kursus …

Møde i Administrativt Ajourføringsforum den 25. juni 2019

5.07.2019

De primære punkter på dagsordenen var: • En drøftelse af betydningen af KL’s geokodningsgruppe • Best practice for bygninger i Hvidovre Kommune • Måling af administrativ ajourføring • Henvendelse om at opbevare kommunale fagdata, eksempelvis brønde,  udenfor områdepolygon (byområde) Administrativt Ajourføringsforum drøftede KL’s foreløbige overvejelser om eventuelt at lukke den såkaldte geokodningsgruppe. Flere af de …

Kursus i GeoDanmark og sammenhængen mellem GeoDK og specifikationen

4.07.2019

Kurset er for dig, som ønsker at blive fortrolig med GeoDK editorens funktioner og sammenhængen med reglerne i specifikationen. Samtidig får du et grundigt overblik over GeoDanmark og arbejdet i foreningen. Kurset er gratis og målrettet GIS koordinatorer og GIS medarbejdere i kommunerne, men er åbent for alle. Kurset arrangeres i et samarbejde mellem Geoforums …

Datoer for efterårets roadshows 2019

1.07.2019

Så er datoerne for årets roadshows 2019 lagt fast – Sæt kryds i kalenderen allerede nu! Der åbnes for tilmelding engang efter sommer og der vil ligeledes komme yderligere informationer om programmet. Datoerne er følgende: 8. oktober for kommunerne i Sydkort og GeoFyn 10. oktober for kommunerne i GeoØst (Sjælland) 22. oktober for kommunerne i …

Møde i GeoDanmarks Specifikationsforum den 28. maj 2019

13.06.2019

De primære punkter på dagsordenen var: • Justering og opdatering af Specifikationsforums kommissorie • Præsentation af variable til SKAT’s nye ejendomsvurdering • Ønske om at opbevare kommunale fagdata, eksempelvis brønde,  udenfor områdepolygon (byområde) For på bedst mulig vis at understøtte den nye strategi, justerede og opdaterede Specifikationsforum det eksisterende kommissorium. Herefter forelagde SDFE arbejdet med …

Kom godt i gang med GeoDK – Ekstra kursus 13. juni

29.05.2019

GeoDanmark udbyder nu ét-dags kurser i GeoDK-systemet. Kurserne er i store træk identiske med de workshops, der blev afholdt i 2018. Målgruppen er kommunernes GIS- og datamedarbejdere, der skal vedligeholde GeoDanmark data og som derfor kender til GeoDanmark i forvejen. Skriv dig på ventelisten og resevér tiden i din kalender. Så er du måske heldig …