Kom godt i gang med GeoDK

13.05.2019

GeoDanmark udbyder nu ét-dags kurser i GeoDK-systemet. Kurserne er i store træk identiske med de workshops, der blev afholdt i 2018. Målgruppen er kommunernes GIS- og datamedarbejdere, der skal vedligeholde GeoDanmark data og som derfor kender til GeoDanmark i forvejen. Få pladser tilbage. Skriv dig på ventelisten, så afholder vi flere kurser efter behov. Senere …

Hvad betyder uddannelse for aktualiteten af GeoDanmark-data?

12.04.2019

GeoDanmarks data er præcise og opdaterede, og det bliver de i endnu højere grad, hvis brugerne er uddannede i at betjene GeoDK. Der er nu etableret et testmiljø til GeoDK, hvor brugere kan prøve mulighederne af. GeoDanmark barsler med 3 kursustilbud over de kommende måneder: Introkurser (som de afholdte i sommer 2018). Sagsbehandlerspecifikke kurser, fx …

Hvordan ser GeoDanmark-data ud og hvor kan man hente dem?

12.12.2018

Overgangen fra FOT2007 til GeoDK har været udgangspunktet for en del spørgsmål, da det har været forbundet med en ny datamodel og dermed en versionsændring af GeoDanmark-data fra version 5.1 til 6.0. Det er væsentligt at kunne forstå sammenhængen for, hvorfor data ser ud som de gør nu og det er naturligvis også nødvendigt at …

Status på ajourføring 2018

6.12.2018

I GeoDanmark er vi godt i gang med årets totalajourføring og ajourføring på baggrund af de kommunale ændringsudpegninger. Flyfotos fra foråret 2018 benyttes til totalajourføring af GeoDanmark data i kommunerne i Region Midtjylland og til den udpegede ajourføring i resten af Danmark, hvor kommunerne har indmeldt ændringer til GeoDanmark data. Kommunernes årlige ændringsudpegninger i by …

GeoDanmark Specifikation 6.0 er klar til at overgå fra BETA version til endelig version

4.12.2018

Specifikationsforum er ved at lægge sidste hånd på Specifikationen 6.0. Alle data i GeoDanmark ligger i Spec 6.0, men det er ikke alle ændringer, der er helt gennemført i GeoDK. Ændringerne fra den tidligere version 5.1 til version 6.0 af Specifikationen: Metadata er afskaffet som en særlig datatype og vil derfor blive opbevaret som generelle …

Servicevindue på GeoDK onsdag og søndag

26.09.2018

KMD er givet et servicevindue d. 27/9 kl. 17 – 18 med henblik på opdatering til vers 1.4 af GeoDK. Desuden er der et servicevindue søndag d. 30/9 kl 10-14 med henblik på at autodispensere for alle eksisterende karantænesættende fejl i databasen.  

Så er tilmeldingen åben til roadshows 2018!

13.09.2018

Fællessekretariatet og bestyrelsen glæder sig til at møde GeoDanmarks medlemmer på de fire roadshows i Køge, Vejle, Herlev og Aalborg. Programmet udsendes først senere, men vi kan allerede løfte sløret for nogle af årets emner: implementering af strategien, det kommende års arbejdsprogram og arbejdet i og omkring vores nye system GeoDK. Tid og sted: 9. oktober: …

LIVE GeoDanmark-data på Datafordeler og Kortforsyning

30.08.2018

Opdateringer fra GeoDanmarks nye system GeoDK kan ses LIVE på både Datafordeleren og Kort­forsyningen. Der er lukket op for visning af LIVE-data fra GeoDanmarks nye system GeoDK på Kortforsyningen. Tjenesterne er sat op, så data hentes som GeoDanmark-data i version 5.1 – altså i den ”gamle data-model”. Dette er besluttet for at flest mulige anvendere …

LIVE GeoDanmark-data på Kortforsyning og Datafordeler

10.08.2018

Opdateringer fra GeoDanmarks nye system GeoDK vil kunne ses LIVE på både Datafordeleren og Kort­forsyning i løbet af august. Vi har i løbet af sommeren arbejdet hårdt på at blive klar med distributionen af LIVE GeoDanmark-data i version 5.1 på Kortforsyningen og Datafordeleren. Desværre er udstillingen på Kortforsyningen endnu ikke helt klar. Vi forventer, dog at LIVE-data vil …

Så er det tid til at sætte GeoDanmarks nye system i drift!

13.06.2018

Vi har arbejdet benhårdt på at få det nye GeoDanmark system klar. Styregruppen har besluttet, at GeoDK sættes i drift som produktionsplatform i slutningen af juni – forventeligt den 25. juni 2018 om morgenen. Dermed kan årets GeoDanmarks produktion for 2018 igangsættes før sommer som planlagt, og kommunerne og SDFE vil kunne tilgå og editere …