Kom godt i gang med GeoDK

13.05.2019

GeoDanmark udbyder nu ét-dags kurser i GeoDK-systemet. Kurserne er i store træk identiske med de workshops, der blev afholdt i 2018. Målgruppen er kommunernes GIS- og datamedarbejdere, der skal vedligeholde GeoDanmark data og som derfor kender til GeoDanmark i forvejen. Få pladser tilbage. Skriv dig på ventelisten, så afholder vi flere kurser efter behov. Senere …

Så er tilmeldingen åben til roadshows 2018!

13.09.2018

Fællessekretariatet og bestyrelsen glæder sig til at møde GeoDanmarks medlemmer på de fire roadshows i Køge, Vejle, Herlev og Aalborg. Programmet udsendes først senere, men vi kan allerede løfte sløret for nogle af årets emner: implementering af strategien, det kommende års arbejdsprogram og arbejdet i og omkring vores nye system GeoDK. Tid og sted: 9. oktober: …

Så er det tid til at sætte GeoDanmarks nye system i drift!

13.06.2018

Vi har arbejdet benhårdt på at få det nye GeoDanmark system klar. Styregruppen har besluttet, at GeoDK sættes i drift som produktionsplatform i slutningen af juni – forventeligt den 25. juni 2018 om morgenen. Dermed kan årets GeoDanmarks produktion for 2018 igangsættes før sommer som planlagt, og kommunerne og SDFE vil kunne tilgå og editere …

GeoDanmark-roadshows i uge 41 og 43

7.09.2017

GeoDanmark inviterer alle medlemmer til roadshow, som afholdes fire steder i landet i uge 41 og 43. Formålet er at informere og interagere om de emner, som netop nu har betydning for GeoDanmark. Program for GeoDanmark-roadshow 2017 TILMELDING Tilmeld dig ved at udfylde formularen her: https://goo.gl/forms/6y4UdeyKb5DFGsLr2 Road shows finder sted på følgende lokaliteter: SydKort & GeoFyn: …

Bestyrelsesmøde 6. februar 2017

13.02.2017

Læs om styrket GeoDanmark kommunikation, Administrativt Ajourføringsforum og nyt system.

Ny vejledning: Adgang til aktuelle GeoDanmark-data

1.11.2016

Har du brug for adgang til opdaterede GeoDanmark data – fx i forbindelse med dit arbejde med ajourføring? GeoDanmark har udviklet en kort vejledning, der giver dig et overblik over dine muligheder.

GeoDanmark bemander nyt forum for administrativ ajourføring – vil du være med?

24.08.2016

GeoDanmark søger tre medlemmer fra kommunerne til nyt forum for administrativ ajourføring, herunder en formand. Ansøgningsfrist den 15. september.

GeoDanmark-data kan nu ses sammen med aktuelle vejnavne, transparente kommunegrænser og lyserøde matrikler

18.08.2016

Ny forvaltningstjeneste på Kortforsyningen med bl.a. GeoDanmark-data gør det nemmere at få adgang til aktuelle data på tværs af dataregistre og at vise egne data sammen med fællesoffentlige grunddata

Bestyrelsesmøde 10. juni og andre aktuelle emner i foreningen

29.06.2016

I dette nyhedsbrev kan du læse om emnerne fra det seneste bestyrelsesmøde, herunder ny systemunderstøttelse og et planlagt seminar i bestyrelsen efter sommer. Du kan også blive opdateret på foreningens arbejde med ajourføring, produktion og geokodning.

Revideret vejledning til ændringsudpegninger

22.06.2015

GeoDanmarks Produktionsforum har revideret ”Vejledning til kommunerne om ændringsudpegning til brug ved ajourføringen af GeoDanmark-data i 2015”. Den nye udgave introducerer bl.a. maksimumstørrelser for udpegninger og konkretisering af anvendelsen af Quick-ortofoto.