GeoDanmark Roadshow 2019 – tilmelding er åben

19.09.2019

Vi glæder os til igen i år, at kunne byde velkommen til GeoDanmarks roadshows, hvor medlemmerne har lejlighed til at møde bestyrelsen og høre om implementering af strategien, give input til det kommende arbejdsprogram og drøfte andre relevante emner i foreningen. Det endelige program vil blive tilgængelige på hjemmesiden og vil handle om disse emner: …

Møde i GeoDanmarks Administrativt Ajourføringsforum den 5. september 2019

16.09.2019

De primære punkter på dagsordenen var:  • Velkomst til det nye kommunale medlem  • KOMBIT’s Byg og Miljø-strategi og det fremtidige sammenspil med GeoDanmark-data  • Statistik i forbindelse med målingen af den administrative ajourføring Forummet bød velkommen til det nye medlem Thorbjørn Vang Søndergaard, Vejle Kommune. Han er nyt kommunalt medlem, som erstatning for Mette …

Flere pladser på GeoDK kursus

29.08.2019

De første 2 kurser blev hurtigt fyldt op, så GeoDanmark har besluttet at tilbyde ekstra pladser ved at oprette et kursus mere. Vi har i første omgang givet dette tilbud til deltagerne på ventelisten fra de to første kurser, men der er herefter stadig pladser ledige: 28.-29. oktober på Kongebrogaarden i Middelfart . NYT kursus …

Møde i Administrativt Ajourføringsforum den 25. juni 2019

5.07.2019

De primære punkter på dagsordenen var: • En drøftelse af betydningen af KL’s geokodningsgruppe • Best practice for bygninger i Hvidovre Kommune • Måling af administrativ ajourføring • Henvendelse om at opbevare kommunale fagdata, eksempelvis brønde,  udenfor områdepolygon (byområde) Administrativt Ajourføringsforum drøftede KL’s foreløbige overvejelser om eventuelt at lukke den såkaldte geokodningsgruppe. Flere af de …

Kursus i GeoDanmark og sammenhængen mellem GeoDK og specifikationen

4.07.2019

Kurset er for dig, som ønsker at blive fortrolig med GeoDK editorens funktioner og sammenhængen med reglerne i specifikationen. Samtidig får du et grundigt overblik over GeoDanmark og arbejdet i foreningen. Kurset er gratis og målrettet GIS koordinatorer og GIS medarbejdere i kommunerne, men er åbent for alle. Kurset arrangeres i et samarbejde mellem Geoforums …

Best practice for ajourføring af veje

27.05.2019

Administrativ Ajourføringsforum har udarbejdet en best practice for ajourføring af GeoDanmark vejmidter ud fra oplysninger dannet i DAR  version 1.0. Der vil komme en ny version, når der er udviklet en systemløsning, der kan understøtte ajourføringsprocessen. Find vejledningen her

Kom godt i gang med GeoDK

13.05.2019

GeoDanmark udbyder nu ét-dags kurser i GeoDK-systemet. Kurserne er i store træk identiske med de workshops, der blev afholdt i 2018. Målgruppen er kommunernes GIS- og datamedarbejdere, der skal vedligeholde GeoDanmark data og som derfor kender til GeoDanmark i forvejen. Få pladser tilbage. Skriv dig på ventelisten, så afholder vi flere kurser efter behov. Senere …

Så er tilmeldingen åben til roadshows 2018!

13.09.2018

Fællessekretariatet og bestyrelsen glæder sig til at møde GeoDanmarks medlemmer på de fire roadshows i Køge, Vejle, Herlev og Aalborg. Programmet udsendes først senere, men vi kan allerede løfte sløret for nogle af årets emner: implementering af strategien, det kommende års arbejdsprogram og arbejdet i og omkring vores nye system GeoDK. Tid og sted: 9. oktober: …

Så er det tid til at sætte GeoDanmarks nye system i drift!

13.06.2018

Vi har arbejdet benhårdt på at få det nye GeoDanmark system klar. Styregruppen har besluttet, at GeoDK sættes i drift som produktionsplatform i slutningen af juni – forventeligt den 25. juni 2018 om morgenen. Dermed kan årets GeoDanmarks produktion for 2018 igangsættes før sommer som planlagt, og kommunerne og SDFE vil kunne tilgå og editere …

GeoDanmark-roadshows i uge 41 og 43

7.09.2017

GeoDanmark inviterer alle medlemmer til roadshow, som afholdes fire steder i landet i uge 41 og 43. Formålet er at informere og interagere om de emner, som netop nu har betydning for GeoDanmark. Program for GeoDanmark-roadshow 2017 TILMELDING Tilmeld dig ved at udfylde formularen her: https://goo.gl/forms/6y4UdeyKb5DFGsLr2 Road shows finder sted på følgende lokaliteter: SydKort & GeoFyn: …