Vilkår for anvendelse af GeoDanmark-data

Som led i aftalen om frie grunddata, har Grunddatabestyrelsen, på baggrund af forslag udarbejdet af Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, vedtaget standardvilkår for brug af frie geografiske data. Disse standardvilkår kan ses på SDFE’s hjemmeside.

Standardvilkårene er tilpasset til GeoDanmark-data, som også kan udleveres i forbindelse med kommunernes videregivelse af data til 3. part. Tilpasningen tager højde for den delte ophavsret til GeoDanmark-data mellem kommunerne og SDFE.

Relaterede dokumenter

pdf
Vilkår for brug af frie geografiske data Opdateret: 28.08.2017Download

Kontakt

Kontakt Fællessekretariatet ved spørgsmål