Data-adgang

Har du brug for adgang til opdaterede GeoDanmark data? – fx i forbindelse med dit arbejde med ajourføring, så har du følgende muligheder:

Download data

Du kan lave et udtræk med aktuelle data via både GeoDanmark Download og Kortforsyningen:

Med GeoDanmark-download kan medlemmer af GeoDanmark bestille et udtræk af GeoDanmark-data fra FOT2007-databasen. Udtrækket er i GML-format.

Du kan enten udtrække data i en firkant eller afgrænset ved kommunegrænsen.

For at få adgang til GeoDanmark-download, skal man have brugernavn og password til Miljøportalen, samt rettigheder til at downloade GeoDanmark-data. Rettighederne tildeles, når et medlem har data i FOT2007.

Find adgangen til GeoDanmark Download til højre.

Hvis der er problemer med at logge ind via Miljøportalen: Kontakt Danmarks Miljøportal, http://www.miljoeportal.dk/Hjaelp/

Større dataudtræk

Vær opmærksom på, at ved større udtræk, fx data fra flere kommuner, vil jobbet tage en rum tid at downloade. Internet Explorer vil muligvis få time out undervejs, men det betyder ikke, at jobbet er fejlet. Der er således ingen grund til at sætte det samme job over igen, det forlænger blot den samlede kø. Når jobbet er færdigt modtager man en mail.

Data kan enten udtrækkes som en firkant eller efter kommunegrænsen. For at få aktuelle data skal du anvende udtræk som en firkant. Ved brug af ”kommune cut” skal du vente natten over for at kunne se dine rettelser. Downloadtiden afhænger af den aktuelle belastning. GeoDanmark download leveres alene i GML-format.

Du finder mere information om GeoDanmark download her: https://www.geodanmark.dk/menu/anvendelse/download

På siden linkes til FOTdownload, det er sikkert at benytte dette link, selvom der mangler et sikkerhedscertifikat.

Det er her muligt at hente kommunale, regionale eller landsdækkende udtræk af GeoDanmark data i forskellige GIS-formater. Disse udtræk genereres og lægges ud ca. hver 3. måned.

Ønsker du aktuelle GeoDanmark data via Kortforsyningen, kan det bestilles som et brugerdefineret udtræk ligeledes i forskellige formater og koordinatsystemer. Se vejledning i brugerdefinerede udtræk.

Det brugerdefinerede udtræk er begrænset i størrelse, 5 km², men hvis du anvender din kommuneadgang kan du få et brugerdefineret udtræk for hele din kommune. Alle kommuner har en ”kommuneadgang”, hvor brugernavnet starter med ”Kommune” efterfulgt af kommunekode fx Kommune510.

Også her afhænger downloadtiden af den aktuelle belastning. Den normale situation er, at udtrækket er klar i løbet af få timer (1-3 timer).

Web-tjenester med aktuelle GeoDanmark-data

Ved brug af Forvaltningstjenesten via Kortforsyningen kan du se aktuelle GeoDanmark data, eventuelt sammen med andre fællesoffentlige grunddata såsom adresser, matrikelgrænser og administrative grænser mv. Du kan læse mere om Forvaltningstjenesten her:

https://www.geodanmark.dk/menu/nyheder/geodanmark-data-kan-nu-ses-sammen-med-aktuelle-vejnavne-transparente-kommunegranser-og-ly

I Forvaltningstjenesten kan man vælge at få vist flere temaer sammen eller som separate lag. Ved brug af separate lag er det muligt at se attributværdier for enkeltobjekter fx for vejmidter.

Ved brug af Forvaltningstjenesten til ajourføringsopgaver skal du være opmærksom på, at kun objekter der har objektstatus ”Taget i brug” bliver vist.

Når du tilføjer lagene separat, skal du være opmærksom på, at ikke alle GIS-programmer læser transparens på samme måde. Mapinfo-brugere kan opleve, at baggrunden bliver sort og ugennemsigtig. Dette afhjælpes ved at vælge sort som transparens farve i stedet for hvid.

Du kan finde GIS-vejledning til brug for kortforsyningstjenester her:

http://kortforsyningen.dk/content/gis-vejledninger

Det er også muligt at trække aktuelle GeoDanmark data som WMS og WFS-tjenester direkte fra FOT2007. Det er disse tjenester, som vises i GeoDanmark-browserløsningen. Der gøres dog her opmærksom på, at distributionskapaciteten for disse tjenester ikke er den samme, som for de egentlige Kortforsyningstjenester, og at der derfor kan være længere svartider. FOT2007 WMS-tjenesten har en mere simpel kartografisk udtryk, end man f.eks. finder i Forvaltningstjenesten som nævnt ovenfor.

På Kortforsyningens hjemmeside kan man finde en oversigt over web-tjenester, som både rummer Forvaltningstjenesten og GeoDanmark som WMS- og WFS-tjenester.

http://kortforsyningen.dk/indhold/webtjenesteliste

Kontakt

Ivan Laursen Johannesen
SDFE
+45 7254 5301
ivljo@sdfe.dk

Link til GeoDanmark-Download

Vejledning: Få adgang til GeoDanmark-data