Ændringsudpegninger – sådan gør du

Den fotogrammetriske ajourføring på baggrund af ændringsudpegninger består af tre forskellige dele, som er beskrevet nedenfor. Bemærk, at procedure for kvalitetssikring ifm. ibrugtagning af GeoDK ikke er endeligt fastlagt endnu. Info her på siden vil blive opdateret, når de relevante vejledning er klar.

Den primære drivkraft bag udpegninger af ændringerne er kommunerne. Kommunerne udpeger på baggrund af forvaltningsmæssige afgørelser som fx byggesager, hvor der er sket en ændring i GeoDanmark-data. Kommunerne er forpligtet til at lave udpegninger for hhv. bygning, vand/søer samt veje og det henstilles, at også ændringer vedrørende havne og inddæmninger indberettes, så kommunegrænsen kan blive vedligeholdt. Kommunerne afleverer udpegninger til deres lokale medlem af GeoDanmarks Produktionsforum. SDFE og Vejdirektoratet bidrager også med udpegninger. Alle udpegninger samles hos SDFE, som sikrer, at der ikke er væsentlige overlap mellem udpegningerne. Vejledningerne til ændringsudpegninger i kommunerne findes nederst på denne side.

Når ændringsudpegningerne er klar, sendes de til producenten, som skal foretage den fotogrammetriske registrering, sammen med et udtræk af kommunens GeoDanmark data. Det henstilles, at kommunen ikke laver større masseindlæsninger i GeoDanmark-databasen (FOT2007), mens data er til ajourføring for at mindske konflikthåndteringen, når de nye data skal indlæses. Mindre ændringer, som fx geokodning af enkelte bygninger, har kommunen stadig mulighed for at lave.

SDFE modtager de ajourførte data fra producenten og foretager kvalitetskontrol. Kvalitetskontrol indebærer bl.a. tjek af attributter, geometri og netværk. Kommunen har mulighed for at deltage i kvalitetssikringen. Når data er godkendt sammenholder SDFE data med de ændringer, der er sket i databasen siden data blev udtrukket, hvorefter de nye data indlæses.

Vejledning til kommunerne om:

pdf
Ændringsudpegninger Opdateret: 9.11.2017Download
word
Kommunal Deltagelse I Kvalitetssikringen Udpeget Opdateret: 9.11.2017Download
zip
Udpegninger Opdateret: 9.11.2017Download
zip
Udpegninger Punkt Opdateret: 9.11.2017Download
zip
Udpegninger Linje Opdateret: 9.11.2017Download
zip
Udpegnniger Flade Opdateret: 9.11.2017Download

Brug af QGIS til kontrol

pdf
Vejledning Til Installation Af Plugin Til Qgis Kontrol Opdateret: 9.11.2017Download
pdf
Kontroller Om Dataskabelonen Er Overholdt Vha Qgis Plugin Opdateret: 9.11.2017Download

Kontakt

John Kamper
Formand for Produktionsforum, SDFE
+45 72 54 52 28
jk@sdfe.dk

Gå til GeoDK webeditor

Status på udpeget ajourføring

Seneste nyheder inden for Administrativ Ajourføring og Vejledninger