Specifikation af data

GeoDanmark-Specifikationen er foreningens fælles standard for geografiske data. Specifikationen udstikker regler og retningslinjer for indsamling af GeoDanmark-data.

Specifikationen er central i arbejdet med GeoDanmark-data, da GeoDanmark arbejder for, at sagsbehandling sker på et samlet datasæt efter en fælles standard. I Specifikationen kan man fx se, hvordan en bygning er specificeret.

Tilretning af Specifikationen
Specifikationen tilrettes løbende i takt med, at anvendelsen af data viser behov herfor. Udgivelse af en ny version af Specifikationen sker ligeledes efter behov.

Arbejde med Specifikationen varetages af GeoDanmarks Specifikationsforum. Her sidder repræsentanter fra kommuner, stat og det private erhvervsliv.

Specifikationsforum arbejder aktuelt frem mod en version 6.0 af Specifikationen. Version 6.0 lanceres samtidig med, at GeoDanmarks nye systemunderstøttelse idriftsættes i foråret 2018.

Ændringerne fra version 5.1 til version 6.0 af Specifikationen forventes at blive:

  • Metadata bliver afskaffet som en særlig datatype og metadata vil derfor blive opbevaret som generelle attributter på de enkelte objekter
  • Intervalattributterne bliver afskaffet for Vejmidte, Jernbane og Vandløbsmidte
  • Objekt- og attributnavne bliver harmoniseret med Digitaliseringstyrelsens krav til datamodeller for grunddata
  • Attributtypen vejklasse erstattes af vejkategori. Samtidig ændres en del af klassifikationerne ift. vejmidter og stier.

Skal du bruge Specifikationen?

Download den aktuelle version af GeoDanmark-specifikationen

pdf
GeoDanmark-specifikationen version 5.1 - forenklet udgave Opdateret: 4.09.2017Download
pdf
GeoDanmark-specifikationen version 5.1 Opdateret: 4.09.2017Download

Kontakt

Brian Hansen Damsgaard
Formand for Specifikationsforum, Fredericia Kommune
Charlotte Amalie Malling
KL
+45 60 15 52 61
cma@kl.dk

Seneste nyheder inden for Specifikation af data

Alle bilag til GeoDanmark-specifikationen (vers. 5.1)

Tidligere versioner af GeoDanmark-specifikationen