Fotogrammetrisk ajourføring

GeoDanmark-data ajourføres landsdækkende i en fast cyklus ved hjælp af fotogrammetri. Fotogrammetri er en metode til at stedfæste objekter ved at måle i billeder optaget fra fly.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering (SDFE) er den udførende part på de fotogrammetriske ydelser som omfatter fotoflyvning, ortofotoproduktion samt ajourføring af GeoDanmark-data. SDFE står  således for at håndtere udbud, kontraktindgåelse og processtyring i forbindelse med produktionen samt kvalitetssikring og databaseilægning. Aktiviteter vedrørende den fotogrammetriske ajourføring aftales i GeoDanmarks Produktionsforum.

Der foretages en årlig fotogrammetrisk totalajourføring af GeoDanmark-data i én af Danmarks fem regioner: Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland eller Region Hovedstaden. Herudover foretages der fotogrammetrisk ajourføring af de øvrige regioner på baggrund af de ændringsudpegninger, kommunerne og 3. parter har indmeldt eller de objekter, som ved administrativ ajourføring er blevet opdateret. Således bliver hele Danmark totalajourført over en periode på 5 år samtidig med, at de mest centrale objekter i GeoDanmark-data ajourføres årligt.

Processen
Flyfotos optaget i foråret sendes omkring 2-3 kvartal sammen med kommunernes ændringsudpegninger og administrative opdateringer til de eksterne producenter, som årets ajourføringsopgaver er udliciteret til. Når ajourføringen er udført, modtager Styrelsen for Dataforsynings og Effektivisering (SDFE) data retur fra producenterne og kvalitetssikrer arbejdet, inden data lægges i databasen.

Kontakt

John Kamper
Formand for Produktionsforum, SDFE
+45 72 54 52 28
jk@sdfe.dk