Produktion og vedligehold

Opdatering og forbedring af GeoDanmark-data er en vigtig aktivitet i foreningen. Denne løbende vedligeholdelse sker ved en årlig fotogrammetrisk ajourføring og via administrativ ajourføring gennem vedligeholdelse af GeoDanmark-specifikationen. Specifikationen udstikker regler og retningslinjer for indsamling af GeoDanmark-data og understøtter således opretholdelse af en fælles standard for GeoDanmark-data.

Den administrative ajourføring, hvor data ajourføres samtidig med sagsbehandling, skal fremadrettet spille en stadig større rolle i vedligeholdelsen af GeoDanmark-data. Dermed vil aktualiteten af data kunne forbedres yderligere.

Specifikation af data

Fotogrammetrisk ajourføring

Administrativ ajourføring

Kontakt

Kontakt Fællessekretariatet ved spørgsmål.

Seneste nyheder inden for Produktion og vedligehold