Ny systemunderstøttelse

GeoDanmark har indgået kontrakt med KMD/Septima om ny systemunderstøttelse til GeoDanmark-data. Dette system skal afløse det nuværende FOT2007. Systemet er planlagt til at gå i drift i foråret 2018.

Det nye system skal understøtte GeoDanmarks vision om at være den centrale aktør på geodataområdet, så data er autoritative og effektiviserer forvaltningsprocesser i stat og kommune. Det skal bl.a. sikres med nye og forbedrede muligheder for ajourføring af data, så dette kan ske som et naturligt led i sagsgangen.

Dette kommer ikke kun medlemmerne til gode, men også andre aktører, der benytter GeoDanmark-data til andre løsninger. Et eksempel er SKAT, der benytter GeoDanmark-data til den fremtidige ejendomsvurdering.

I 2017-2018 er fokus på udvikling og idriftsættelse af selve systemet. Her arbejdes med brugerinddragelse af slutbrugerne, hvor der er afholdt en række co-creation workshops med kommende brugere – i kommunerne og SDFE. Der er endvidere planlagt en række brugertest, funktionstest, performancetests etc. så det sikres, at systemet lever op til GeoDanmarks høje kvalitetskrav.

Opdateret den 28. juni 2017

Der er taget initiativ til de første drøftelser om governance for ny Systemunderstøttelse. Herunder nedsættelse af et nyt Systemforum.

Herudover arbejdes der fortsat på at færdigudvikle systemet og der er afholdt co-creation workshops, som forudsat i arbejdsprogrammet.

Projektet er organiseret med en Styregruppe, samt to projektledere, én fra SDFE og én kommunal projektleder. Disse råder over en projektgruppe med medlemmer fra både SDFE og KL.

Medlemmerne af styregruppen:
Morten Hvidberg, kontorchef, SDFE (formand)
Bente Nielsen, kontorchef, SDFE
Bo Overgaard, direktør, Septima (leverandør)
Ruth Wisborg, vicepresident, KMD (leverandør)
Torsten Bach Schrøder, afdelingsleder, Aalborg Kommune
Anne Marie Carstens, chefkonsulent, KL

Projektlederne:
Søren Terp, KMD
Reno Lindberg, Silkeborg kommune
Ingrid Mohr, SDFE

Medlemmerne af projektgruppen:
Reno Lindberg, Silkeborg kommune
Ingrid Mohr, SDFE
Ivan Johannesen, SDFE
Annette Stammerjohan, SDFE
Kim Newton Kassebeer, SDFE
Charlotte Malling, KL
Lennart Christoffersen, KL

Relaterede dokumenter

pdf
Tidsplan for ny systemunderstøttelse (version af 26 sep 2017) Opdateret: 6.06.2017Download

Kontakt

Ingrid Østerberg Mohr
Projektleder, SDFE
+45 93 59 70 32
ingmo@sdfe.dk
Reno Aagaard Lindberg
Projektleder, Silkeborg Kommune

Information til 3. parts leverandører

3. parts leverandører kan finde information om snitflader mv. på GeoDanmark.nu.

Udbudsmaterialet

Find udbudsmaterialet på GeoDanmark.nu.