Opbevaring

I GeoDanmark er det det afgørende at have et system til opbevaring af de fælles data, som kan understøtte både fotogrammetrisk og administrativ vedligehold af data. GeoDanmark-systemet er desuden et element i det offentlige landskab af IT-systemer og skal kunne indgå i og understøtte andre fællesoffentlige løsninger. GeoDanmark-systemet skal dermed tilgodese de forskellige behov hos kommuner, stat og mange andre brugere af GeoDanmark-data.

Det stiller selvfølgelig nogle krav til systemet:

  • Bl.a. skal vedligehold af de fælles data kunne foretages af forskellige parter samtidigt.
  • Desuden skal det sikres at mængden af fejl i forbindelse med ilægning i databasen mindskes mest muligt.
  • Det er derudover afgørende, at systemet kan integreres med andre systemer.
  • Endelig skal systemet kunne understøtte stabil distribution fx via den fællesoffentlige Datafordeler.

I GeoDanmark arbejder vi for at opnå ambitionen ved at udvikle en ny systemunderstøttelse.

Ny systemunderstøttelse

FOT2007-systemet

Kontakt

Kontakt Fællessekretariatet ved spørgsmål.