Webinar – Hvorfor er det hydrologiske tilpasningslag så vigtigt for klimatilpasning?

Webinar onsdag den 4. maj 2022 kl. 10-12

På dette webinar kan du høre mere om hvad tilpasningslaget er, hvad det anvendes til og hvorfor det er så vigtigt for klimatilpasning. Oplæggene fokuserer både på det strategiske niveau og et mere praktisk niveau for, hvordan I kan arbejde videre med tilpasningslaget ude i kommunerne. Regeringen har afsat midler til at øge indsatsen for at løfte kvaliteten af det hydrologiske tilpasningslag (link til tidligere nyhed).

Formål

Det hydrologiske tilpasningslag er et essentielt GeoDanmark-datasæt, der udpeger, hvor Danmarks Højdemodel skal justeres for fx broer, sluser, rørføringer, mm. for at kunne beregne, hvor overfladevandet løber. Siden dets tilvejebringelse har kun få kommuner ajourført tilpasningslaget, hvilket resulterer i fejl i oversvømmelseskortene.

Målgruppe

Webinaret er for kommunale GIS og geodatamedarbejdere samt vandløbsmedarbejdere. Det er vigtigt, at begge faggrupper deltager, da de hver især besidder de kompetencer og lokal kendskab, som er vigtige for at forbedre og løfte kvaliteten af det hydrologiske tilpasningslag.

Kontaktpersoner

Du er velkommen til at kontakte Louise Johansson, SDFE (email: rifol@sdfe.dk )

Program

10.00-10.15          Velkomst og rammesætning v. Louise  Johansson, SDFE og Jens Gottlieb, KL 

10.15-10.30          Det hydrologiske tilpasningslags tilvejebringelse v. Louise Johansson, SDFE 

10.30-10.45          Danmarks Højdemodel, oversvømmelseskortene og afhængigheder til tilpasningslaget v. Pernille Wissing Madsen, SDFE

10.45-11.05         Tilpasningslaget – overordnede teknisk gennemgang, herunder hvor man kan finde vejledninger v. Kurt Toft, SDFE

11.10-11.30          Odense kommunens erfaringer med tilpasningslaget v. Sten Frandsen, Odense kommune

11.30-11.45          Tilpasningslagets indflydelse på KAMP v. Malde Beinthin, Miljøstyrelsen

11.45-12.00          Spørgsmål og afslutning

 

Praktisk information

Webinaret afholdes online. Det er muligt at tilmelde sig via nedenstående link. Webinaret optages og gøres efterfølgende tilgængeligt på GeoDanmarks hjemmeside.

Tilmeld dig arrangementet d. 4.maj 2022 , online

Download liste med tilmeldte