Web-kursus i redigering af veje i GeoDK 2

Tirsdag 20. april 2021 kl. 9.00-12.00 

GeoDanmark tilbyder et web-kursus på 3 timer i redigering af veje i GeoDK for deltagere i projektet om VRD implementering. Kurset er for både RoSy- og Vejman-kommuner. Al undervisning og gennemgang af øvelser samt løsning af opgaver forudsætter, at deltagerne inden kurset har fået adgang og rettigheder til at redigere i GeoDanmarks vejtema.

En typisk kursusdeltager er ansat i kommunens vejafdeling og deltager i VRD-projektet. Det kan også være en GIS-medarbejder, som deltager i VRD-projektet og har eller skal have ansvaret for at ajourføre veje i GeoDanmark, når VRD projektet er afsluttet. Kurset er IKKE tiltænkt tidligere deltagere på grundkursus i GeoDK.

Kursets indhold

  • Adgang og rettigheder i GeoDK og de centrale skærmbilleder.
  • GeoDK systemets grundlæggende funktionalitet. Filtre, lister, baggrundskort og sagsbegrebet.
  • Gennemgang af en række hyppigt forekommende standardrettelser i GeoDK i forbindelse med VRD projektet.
  • Øvelser i standardrettelser på veje i GeoDK. Deltagerne løser selv opgaver 4 og 4 i virtuelle mødelokaler.
  • Gennemgang af deltagernes egne eksempler, som de har indsendt ved tilmelding.

Efter kurset er deltagerne i stand til at navigere rundt i GeoDK systemet og udføre basale rettelser på GeoDanmark veje, svarende til de mest almindelige opgaver i VRD projektet. Deltagerne vil også være i stand til at foretage de centrale rettelser i forbindelse med den efterfølgende ajourføring af GeoDanmarks vejtema i GeoDK.

Kurset har plads til 30 deltagere, maksimalt én person pr. kommune. Kurset gentages, hvis der er behov for dette.

Kurset er gratis for medlemmer af GeoDanmark, men tilmelding er bindene.

Tilmeld dig her:

Maks. antal deltagere er nået. Du er på venteliste.