Inspirations- og dialogmøde om ajourføring af VRD

Workshops 28. marts, 24. maj og 18. august 2022 via Microsoft Teams

GeoDanmark tilbyder kommunernes GIS- og vejfolk at deltage i en workshop om ajourføring af vejreferencedatabasen (VRD).

VRD er et IT-system, som implementerer fælles, nationale referencer for alle veje og stier i Danmark i henhold til den såkaldte Vejreferencemodel. VRD indeholder en fælles, neutral og stabil opdeling af vej-/stinettet i vejreferencelinjer baseret på den vejgeometri, der findes i GeoDanmark (GeoDK)-systemet. Idéen er, at hvert anvendersystem mapper egne, brugervenlige referencer til VRD-referencer. Dermed kan man udveksle vejdata, selv om man opdeler vejnettet forskelligt.

Da der er stor forskel på, hvor langt de enkelte kommuner er i processen med implementering af VRD, og der derfor er stor forskel på kommunernes behov, har vi valgt at inddele kommunerne i flere grupper. Workshopsne her er for kommuner, der har gennemført koblingen til VRD.

Det planlægges at afholde 3 identiske workshops, og flere kommunale medarbejdere vil løbende blive inviteret i takt med, at kommunerne gennemfører koblingen.

Formål

Webinarene har til formål at hjælpe kommunerne med at etablere gode ajourføringsrutiner.

De kommunale medarbejdere vil blive præsenteret for den anbefalede metode til ajourføring af vejreferencen samt få sparring på, hvordan opgaven konkret kan administreres mellem kommunens myndigheder.

Målgruppe

Målgruppen for disse arrangementer er GIS- og vej- og adressefolk fra kommuner, som bruger enten vejsystemet Vejman.dk eller RoSy, og som har gennemført koblingen til VRD – altså den gruppe af kommuner, vi kalder gruppe 3.

Kontaktpersoner

Tovholdere: Lennart Christoffersen & Sigrid Hansen

Undervisere:
Bo Ellehave, NorthTech
Thorbjørn Søndergaard, Vejle Kommune

Program

Det planlægges at afholde 3 identiske workshops:

  • 1. workshop: 28. marts kl. 9:00-11:00
  • 2. workshop: 24. maj kl. 13:00-15:00
  • 3. workshop: 18. august kl. 9:00-11:00

Tilmelding

Aktører i målgruppen er blevet indbudt til workshopsne per mail og kan tilmelde sig derigennem.

Hvis du tilhører målgruppen og mod forventning endnu ikke har modtaget en indbydelse per mail, bedes du kontakte student Sigrid Hansen (sish@kl.dk). Du kan ligeledes kontakte Sigrid, hvis du er interesseret i at deltage i et eller flere af webinarene, selvom du ikke tilhører målgruppen.

Evaluering af arrangement

Hvis du allerede har deltaget i en af workshopsne, er du meget velkommen til at udfylde dette spørgeskema.