Referencemodeller i GeoDanmark

Tirsdag 10. november 2020 kl. 9.00-10.30.

Fagsystemerne indeholder de helt aktuelle registreringer om bygninger (BBR), veje (Vejman og Rosy) og GeoDanmark indeholder en aktuel og præcis kortlægning af by og landskab. Referencemodeller er nøglen mellem GeoDanmarks præcise geografi og de tilsvarende objekter i fagsystemerne. Når der eksisterer en entydig nøgle, har vi adgang til det bedste fra begge verdener: Præcis og opdateret geometri fra GeoDanmark og opdaterede registeroplysninger fra fagsystemerne. Og det bedste: De to systemverdener holder hinanden opdateret, fordi de løbende lytter til ændringer hos hinanden via referencen (nøglen).

Vi tager udgangspunkt i aktuelle eksempler fra vejreferencen, hvor GeoDanmark netop nu gennemfører et projekt med tilbud om hjælp til datavask og implementering.

Når du har deltaget i webinaret, har du forklaringen på, hvorfor referencemodeller er en del af GeoDanmark, og hvor stor en rolle referencemodeller spiller for brug af data på tværs.

Tilmeld dig her:

Referencemodeller i GeoDanmark

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.