Kursus om GeoDK og specifikationen for GeoDanmark-data 27.-28.9

Vil du gerne blive fortrolig med GeoDK-editorens funktioner og sammenhængen med reglerne i specifikationen? Og kunne du tænke dig at få overblik over GeoDanmark og arbejdet i foreningen?

Kurset er et fysisk 2-dages internat kursus med overnatning 27.-28. september på Scandic Standpark i Kastrup.

Der afholdes et tilsvarende kursus 20.-21. september på Trinity i Fredericia, se separat tilmelding.

Antallet af deltagere er begrænset til  20 deltagere pr. kursus.

Kurset er målrettet for GIS-koordinatorer og GIS-medarbejdere i kommunerne. I 2021 vil der være delvis deltagerbetaling på 1.200 kr./deltager.

Det lærer du

  • Formål og baggrund for GeoDanmark
  • Hvad specifikationen indeholder
  • Ajourføring og brug af GeoDanmark-data i GeoDK-editoren
  • Hvordan datakvalitet og -validering hænger sammen med GeoDKs funktioner.

Du lærer også, hvad det er vigtigst at være opmærksom på, når GeoDanmark-data skal vedligeholdes og bruges i en kommunal hverdag.

Desuden får du et klart indblik i GeoDanmarks organisering, rollen som leverandør af fællesoffentlige autoritative grunddata, hjemmesidens opbygning og indhold, parternes roller, datasamlingen og de forskellige anvendelser af GeoDanmark-data.

Praktiske oplysninger

Tilmelding er bindende. Der er plads til maksimalt to personer fra hver kommune. Hvis kurset er overtegnet forbeholdes dog ret til at reducere deltagerantal pr. kommune til 1 person.

Bliver du bliver forhindret, skal du kontakte arrangøren senest en uge inden kursusstart. Udebliver du, eller melder du fra senere end en uge inden kursusstart, kan du blive faktureret den normale kursuspris, som er 4.995 kr.

Kurset arrangeres af  GeoDanmark.

Tilmeld dig kurset 27.-28. september i Kastrup

Maks. antal deltagere er nået. Du er på venteliste.

Download liste med tilmeldte