Er du ny GIS-medarbejder eller GIS-koordinator og har du opgaver med at anvende og ajourføre GeoDanmark grunddata i GeoDK, så er dette kursus et tilbud til dig.

GeoDanmark udbyder nu et introduktionskursus i GeoDK-systemet. Kurset afholdes som et fysisk heldagskursus, hvor du medbringer din egen PC og din adgang til GeoDK. Kurset indeholder både gennemgang GeoDK funktioner og øvelser i systemet. Vægten ligger på øvelserne, så du kan forvente at du kan bruge systemet, når du forlader kurset. Antallet af deltagere er begrænset til 20 pr. gang og afholdes kun fysisk, da det er vores erfaring at dette giver dig det bedste udbytte af dagen.

På kurset bliver du fortrolig med redigering i GeoDK editoren, de vigtigste funktioner gennemgås, og du får derefter tid til selv at redigere i systemets testdatabase. Vi starter med opbygningen af systemet, skærmbilleder, rettigheder. Det er ikke en forudsætning, at du har prøvet systemet før, men du skal have din egen adgang via DMP-login og vi anbefaler at du har prøvet at åbne systemet fra et sted udenfor din arbejdsplads. Alle dele af kurset foregår i dialog og vi har indbygget en vis fleksibilitet så vi kan styre indholdet af dagen efter dine og de øvrige deltageres ønsker og behov.

Se programmet for dagen her (med forbehold for ændringer).

GeoDanmark afholder også kortere webinarkurser, som primært fokuserer på én enkelt funktionalitet eller en arbejdsopgave. Disse kurser vil typisk foregå virtuelt. GeoDanmark afholder også et 2-dages grundkursus for GIS-medarbejdere, der har brug for bredere viden og GeoDanmark, foreningen og specifikationen. Hold øje med GeoDanmarks hjemmeside for tilmelding og mere information.

Formål
Kurset har til formål at klæde deltagerne på til at ajourføre og bruge GeoDanmark-data i GeoDK-editoren.

Målgruppe
Kurset er målrettet nye GIS-koordinatorer og GIS-medarbejdere i kommunerne, der har lille eller ingen erfaring med brug af GeoDK-editoren.

Kontaktpersoner
Tovholder: Lennart Christoffersen
Underviser: Lisbeth Bro Lund

Praktiske oplysninger
Det er gratis for medlemmer af GeoDanmark at deltage i kurset, dog maksimalt to personer pr. kommune. Tilmelding er bindende. Bliver du bliver forhindret, skal du kontakte arrangøren senest en uge inden kursusstart. Udebliver du, eller melder du fra senere end en uge inden kursusstart, kan du blive faktureret den normale kursuspris, som er 1.500 kr.

Kurset afholdes mandag 13. juni 2022 kl. 9.00-15.45 på Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart.

Kurset arrangeres af GeoDanmark.

Tilmeld dig her

Download liste med tilmeldte