Kom i mål med vejreferencen

Formålet med vejreferencen (VRD) er at gøre det lettere at anvende og sammenstille data, der på en eller anden måde er relateret til en vej eller en vejstrækning.

  • VRD skal fungere som en entydig nøgle til identifikation af veje og vejstrækninger – ligesom CPR fungerer som entydig nøgle til identifikation af personer. En vejs VRD-nøgle ændres aldrig.
  • VRD er allerede implementeret i forhold til GeoDanmark – dvs. der er etableret entydige nøgler til alle veje, og alle ændringer i vejnettets geografi håndteres.

VRD kan for GIS-verdenen betyde, at data lettere kan sammenstilles på tværs af fagsystemer og sektorer og indgå i analyser, business intelligence-løsninger mm. og i det hele taget indgå som grundlag for digital forvaltning i en bredere sammenhæng.

For vejforvaltningssystemerne vil koblingen til GeoDanmark kunne berige fagdata med blandt andet historik, og der kan blive en lettere adgang til at berige sine vejdata med andre oplysninger fra de offentlige registre (f.eks. på sigt Adresseregistres vejkoder/vejnavne). Og opgaver, hvor en offentlig myndighed (f.eks. SKAT) beder om oplysninger om veje, kan løses lettere og med større kvalitet. Og endelig er det en fordel, at vejes geografi oprettes og ajourføres ét sted – nemlig i GeoDanmark.

For kommunen samlet set kan det give anledning til at se på arbejdsprocesserne. Nu skal vejens geografi kun oprettes én gang og indmeldes til GeoDanmark. Herefter kan den bruges i vejforvaltning, vejnavne, planlægning osv. Og gør man det, så kommer man ikke ud af ”sync”, fordi man ikke får konsekvensrettet et eller andet sted.

Vejreferencemodellen bevarer det bedste fra begge verdener og gør det muligt at stedfæste vejdata til noget ”neutralt”, som med garanti ikke ændrer sig. De nye referencer vil være tilgængelige for alle, men det er ikke meningen, at de skal kendes og anvendes direkte af brugerne. VRD-referencer er tekniske nøgler til brug for IT-systemerne, som med en ny, fælles reference vil have den fordel kun at vedligeholde én snitflade fremfor mange forskellige nøgler. Resultatet er også, at brugerne skal anvende de referencer og begreber i de fagsystemer, som de er vant til, og som passer til arbejdsopgaverne.

Kontakt

Line Hvingel
Projektansvarlig
+45 33 70 37 11
lihv@kl.dk
Sigrid Hansen
Student
+45 33 70 36 78
sish@kl.dk

Genveje til flere information om VRD