Møde i Administrativt Ajourføringsforum den 25. juni 2019

5.07.2019

De primære punkter på dagsordenen var: • En drøftelse af betydningen af KL’s geokodningsgruppe • Best practice for bygninger i Hvidovre Kommune • Måling af administrativ ajourføring • Henvendelse om at opbevare kommunale fagdata, eksempelvis brønde,  udenfor områdepolygon (byområde) Administrativt Ajourføringsforum drøftede KL’s foreløbige overvejelser om eventuelt at lukke den såkaldte geokodningsgruppe. Flere af de …

Kursus i GeoDanmark og sammenhængen mellem GeoDK og specifikationen

4.07.2019

Kurset er for dig, som ønsker at blive fortrolig med GeoDK editorens funktioner og sammenhængen med reglerne i specifikationen. Samtidig får du et grundigt overblik over GeoDanmark og arbejdet i foreningen. Kurset er gratis og målrettet GIS koordinatorer og GIS medarbejdere i kommunerne, men er åbent for alle. Kurset arrangeres i et samarbejde mellem Geoforums …

Ny bestyrelsesformand for GeoDanmark

3.07.2019

GeoDanmarks bestyrelse har peget på Iben Koch som ny bestyrelsesformand. Iben er direktør i Rudersdal Kommune og har omfattende erfaring med tværkommunalt samarbejde. Hun har erfaring fra KL, er formand for KTC i Hovedstadsområdet og formand for bestyrelsen i GeoØst. Iben har en mangeårig interesse for og erfaring med samarbejde om digitalisering og data fra …

Datoer for efterårets roadshows 2019

1.07.2019

Så er datoerne for årets roadshows 2019 lagt fast – Sæt kryds i kalenderen allerede nu! Der åbnes for tilmelding engang efter sommer og der vil ligeledes komme yderligere informationer om programmet. Datoerne er følgende: 8. oktober for kommunerne i Sydkort og GeoFyn 10. oktober for kommunerne i GeoØst (Sjælland) 22. oktober for kommunerne i …

Demonstrationsprojekter

17.06.2019

Som led i implementeringen af GeoDanmarks strategi er der på vej- og klimaområdet gennemført to Demonstrationsprojekter i foråret 2019. Formålet med projektene er at anskueliggøre, hvordan GeoDanmark-data kan anvendes indenfor forskellige forvaltningsområder i den offentlige sektor. NIRAS har for GeoDanmark gennemført et analysearbejde med det formål at få belyst mulighederne for at anvende GeoDanmark-data til …

Nyt fra GeoDanmark-data i spil projektet

17.06.2019

I maj blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse i projektet GeoDanmark-data i spil. Formålet var at få input til prototyperne for 3 nye baggrundskort. Der kom 118 svar fra kommuner, turistorganisationer, styrelser, Danmarks Miljøportal, Geodatasamarbejderne, osv. Projektgruppen vil gerne sige tak for de mange besvarelser! Her finder du en opsamling på undersøgelsen. Resultatet af undersøgelsen vil …

Møde i GeoDanmarks Specifikationsforum den 28. maj 2019

13.06.2019

De primære punkter på dagsordenen var: • Justering og opdatering af Specifikationsforums kommissorie • Præsentation af variable til SKAT’s nye ejendomsvurdering • Ønske om at opbevare kommunale fagdata, eksempelvis brønde,  udenfor områdepolygon (byområde) For på bedst mulig vis at understøtte den nye strategi, justerede og opdaterede Specifikationsforum det eksisterende kommissorium. Herefter forelagde SDFE arbejdet med …

GeoDanmark-data er tilgængelig som filudtræk

12.06.2019

GeoDanmark-data i version 6.0 er tilgængelige via filudtræk på Datafordeleren. Alle aktuelle GeoDanmark-data kan hentes som filudtræk via tjenester på Datafordelerens selvbetjeningsløsning. Det er muligt at hente data via udsøgning på kommunegrænse, men du kan også hente data for hele landet. De landsdækkende filudtræk opdateres kun én gang om ugen. For at kunne hente data …

Ny bemanding i Fællessekretariatet

3.06.2019

Der vil i den nærmeste fremtid ske en udskiftning i GeoDanmarks Fællessekretariat. Katarina Ritz er blevet projektchef i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Anne Marie Carstens fra KL har fået nyt job i Rudersdal Kommune. Det efterlader to ledige pladser i Fællessekretariatet. I løbet af juni træder Anja Schäffer Strecker fra SDFE ind i …

Udskiftning i GeoDanmarks bestyrelse er i gang

29.05.2019

Der vil i de kommende måneder ske en udskiftning i GeoDanmarks bestyrelse. Det skyldes, at Christian Bjerg på grund af snarlig pensionering valgte at fratræde posten som bestyrelsesformand med udgangen af april måned 2019. Samtidig har bestyrelsesmedlem og kontorchef i Teknik og Miljø Mette Jensen opsagt sin stilling i KL. KL arbejder på at bemande …