Referat fra repræsentantskabsmødet 2019 og kommunal deltagelse

20.05.2019

Så er referatet fra dette års repræsentantskabsmøde på hjemmesiden. Find det sammen med alt materialet under Repræsentantskabsmøde 2019 Som nævnt på repræsentantskabsmødet vil vi rigtig gerne have jeres kommunale input til arbejdet med GeoDanmarks-data (jf. pkt. 11 i programmet) samt have nogle af jer med i arbejdet omkring nye uddannelsesforløb (jf. pkt. 5 i referatet). …

Kom godt i gang med GeoDK

13.05.2019

GeoDanmark udbyder nu ét-dags kurser i GeoDK-systemet. Kurserne er i store træk identiske med de workshops, der blev afholdt i 2018. Målgruppen er kommunernes GIS- og datamedarbejdere, der skal vedligeholde GeoDanmark data og som derfor kender til GeoDanmark i forvejen. Få pladser tilbage. Skriv dig på ventelisten, så afholder vi flere kurser efter behov. Senere …

Nyt fra GeoDanmark-data i spil projekterne

6.05.2019

På GeoDanmark repræsentantskabsmødet den 24. april i Kolding præsenterede delprojekt 2 “Nye baggrundskort og kravspecifikationer” sine prototyper af 3 nye typer af baggrundskort, som bl.a. skal afløse det nuværende scenarie, hvor kommunerne hver især bruger ressourcer på at opsætte egne baggrundskort. Tak for tilbagemeldingerne på RM19 Projektgruppen vil gerne sige tak for de gode drøftelser …

Til GeoDanmarks medlemmer

30.04.2019

Jeg har besluttet at opsige min stilling som direktør i By– og Landskabsforvaltningen i Aalborg Kommune pr. 1. august 2019 efter 24 år på posten. I praksis betyder det, at jeg slutter mit arbejde den 7. juni 2019. På den baggrund har jeg meddelt GeoDanmarks bestyrelse, at jeg ønsker at fratræde posten som formand med …

Hvad kan du selv gøre, når GPS’en ikke kan finde vej?

25.04.2019

Mange oplever, at de har besvær med at finde en adresse eller en vej på deres GPS-navigator. Dette skyldes oftest, at de data, som produktet trækker på, ikke er opdaterede. Som bruger har du mulighed for at indberette fejl. Se her hvordan: https://danmarksadresser.dk/om-adresser/gps-og-adresser/

Best practice vejledning for bygninger er på gaden

25.04.2019

Så er guiden til best practice for ajourføring af bygninger publiceret. Find den her.  

GeoDanmark-data i version 6.0 er nu tilgængeligt på Datafordeleren

23.04.2019

Så er data i version 6.0 klar på datafordeleren. Det er muligt at tilgå to WFS tjenester med hhv. aktuelle og historiske data og en WMS tjeneste med aktuelle data. Du kan på Datafordelerens hjemmeside læse mere om, hvordan du får adgang til data. Muligheden for at downloade GeoDanmark-data i version 6.0 via fildownload afventer …

Hvad betyder uddannelse for aktualiteten af GeoDanmark-data?

12.04.2019

GeoDanmarks data er præcise og opdaterede, og det bliver de i endnu højere grad, hvis brugerne er uddannede i at betjene GeoDK. Der er nu etableret et testmiljø til GeoDK, hvor brugere kan prøve mulighederne af. GeoDanmark barsler med 3 kursustilbud over de kommende måneder: Introkurser (som de afholdte i sommer 2018). Sagsbehandlerspecifikke kurser, fx …

Materiale til GeoDanmark repræsentantskabsmøde 2019

10.04.2019

Så er der nyt til GeoDanmarks medlemmer om repræsentantskabsmøde 2019 den 24. april på Comwell Hotel i Kolding. På hjemmesiden findes nu regnskab 2018, budget 2019-21 samt forslag til arbejdsprogram. Link til dagsorden, materiale m.m. Samtidig har vi forlænget tilmeldingsfristen til mandag den 15. april. Har du spørgsmål eller bemærkninger til materialet, så kontakt fællessekretariatet …

Indbydelse til repræsentantskabsmøde 2019

14.03.2019

GeoDanmarks bestyrelse indbyder alle medlemmer af GeoDanmark til det ordinære repræsentantskabsmøde onsdag den 24. april 2019 kl. 9.30 i Kolding. Du kan tilmelde dig årets møde og finde mere information her.