Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2018

8.03.2018

Bestyrelsen for GeoDanmark indkalder alle medlemmer til det ordinære repræsentantskabsmøde den 17. april 2018 i Nyborg. Læs mere, find mødemateriale og link til tilmelding her.

Idriftsættelse af nyt system for GeoDanmark

4.03.2018

Nyt System for GeoDanmark går i BETA-drift den 15. marts 2018 En BETA-idriftsættelse af nyt GeoDanmark-system sker som planlagt den 15. marts 2018. Fem udvalgte kommuner, som også har deltaget i brugervenlighedstesten, har velvilligt stillet ressourcer til rådighed med henblik på at få udarbejdet et godt og solidt vejledningsmateriale til glæde for alle fremtidige anvendere. …

Repræsentantskabsmøde 2018

2.02.2018

Årets Repræsentantskabsmøde er fastlagt til den 17. april 2018. Mødet finder sted på Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen! “Vi håber på at mange vil deltage i år, hvor GeoDanmarks nye strategi bl.a. skal præsenteres”  

Idriftsættelse af nyt system for GeoDanmark

24.01.2018

Nye planer i Grunddataprogrammet medfører en justering af tidspunktet for, hvornår det nye system for GeoDanmark kan idriftsættes med produktions­data. Idriftsættelse af nyt GeoDanmark-system sker den 15. marts 2018, hvor systemet går i BETA-drift og vil være funktionelt samt indeholde data for hele landet. Bestyrelsen har dermed besluttet at justere tidsplanen, så det nye system …

GeoDanmark-data er opdateret hurtigere end nogensinde

21.12.2017

Et godt samarbejde mellem SDFE, kommunerne og producenter betyder, at produktionen af GeoDanmark-data afsluttes i samme kalenderår, som flyfotograferingen er foretaget. Årets ajourføring af GeoDanmark-data er gennemført, og der ligger nu opdaterede data for hele landet. Produktionen er afsluttet hurtigere end tidligere år, og GeoDanmark bidrager dermed til at give kommuner og stat et stadig …

FOT-browser pt. ude af drift

20.12.2017

FOT-browseren er pt. ude af drift pga. nogle sikkerhedsmæssige opdateringer. Der arbejdes på sagen, men der er på nuværende tidspunkt ingen tidshorisont for løsning af problemet.  

GeoDanmark bemander Systemforum – vil du være med?

23.11.2017

KL søger tre medlemmer fra kommunerne til nyt Systemforum. Ansøgningsfrist d. 8. dec. GeoDanmark er i gang med at få udviklet en ny systemunderstøttelse til editering og opbevaring af data. Når GeoDanmarks nye system går i drift i foråret 2018, skal det nye Systemforum varetage opgaven med at sikre, at systemet hele tiden lever op …

Referat fra bestyrelsesmøde den 15. november 2017

21.11.2017

Systemunderstøttelse På bestyrelsesmødet den 15. november 2017 blev bestyrelsen orienteret om, at projektet om ny systemunderstøttelse er i god fremdrift og bestyrelsen drøftede implementeringen af det nye system i sammenhæng med bl.a. Grunddataprogrammets aktiviteter. Specifikation 6.0 GeoDanmark har samtidig nået en stor milepæl, da Specifikationsforum er ved at være klar med en version 6.0 af …

Materiale fra roadshows

3.11.2017

Tak for jeres store deltagelse i de fire GeoDanmark road-shows i oktober i Middelfart, Ålborg, Herlev og Ringsted. I alt har vi været 130 deltagere fra 80 af Danmarks 98 kommuner på de fire dage. Det er flot og det vidner om stor interesse for GeoDanmarks arbejde.             I har giver …

Vejreference og GeoDanmark

17.10.2017

Vejreferencen gør det muligt at koble oplysninger fra de vejadministrative systemer Vejman.dk og Rosy med oplysninger i geografisk baserede systemer.