Repræsentantskabsmøde i GeoDanmark 2020: Sæt kryds i kalenderen!

13.01.2020

Repræsentantskabsmøde i GeoDanmark finder i år sted tirsdag den 21. april 2020 kl 09:30-15:30, så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Vi åbner for tilmelding primo marts. Vi ser frem til endnu en god dag med spændende oplæg og god mulighed for videndeling og netværk. Hilsen fællessekretariatet

Manglende opdatering af GeoDanmark-data på Datafordeleren

9.01.2020

Opdateret den 10. januar 2020 kl. 12:35 GeoDanmark-data er igen live på Datafordeleren i version 6.0. ______________________ GeoDanmarks data i version 6.0 er ikke opdateret på Datafordeleren siden den 12. december 2020. Det skyldes en fejl, som stopper indlæsningen af GeoDanmark-data på Datafordeleren. Fejlen betyder også, at der ikke udsendes hændelser. KMD arbejder på at …

Nyt fra Produktionsforum

19.12.2019

GeoDanmarks Produktionsforum har holdt møde d. 26. november 2019. Referatet kan findes her. Produktionsforum evaluerede på årets samlede produktion. Produktionsforum vurderer, at det er er gået godt med både fotoproduktionen, og med at få kanaliseret fotodata ud til kommunerne. For så vidt angår vektorproduktionen, er der fortsat god fremdrift, både ift. den ændringsudpegede ajourføring, og …

GeoDanmark-data er nu fuldt implementeret på Datafordeleren

6.12.2019

GeoDanmark-data er grunddata – offentlige data, der udgør rygraden i den offentlige forvaltning. Danmarks grunddata er en række grundlæggende oplysninger om Danmark og danskerne: fast ejendom, adresser, veje og områder, vand og klima, geografi, personer og virksomheder. Disse grunddata er dermed fundamentet for at borgere og virksomheder kan blive mødt med en sammenhængende service, når …

Tak for jeres deltagelse på Roadshows 2019

27.11.2019

I oktober 2019 var GeoDanmarks bestyrelse og fællessekretariat rundt på roadshows i hhv. Vejle, Køge, Herlev og Aalborg. Formiddagens program satte fokus på implementeringen af GeoDanmarks strategi, hvor GeoDanmarks bestyrelse spurgte til medlemmernes oplevelse og brug af GeoDanmarks et år gamle strategi for 2018-2022. Derudover indsamlede fællessekretariatet medlemmernes input til konkrete forslag og ønsker til …

Nyt fra Specifikationsforum

24.11.2019

GeoDanmarks Specifikationsforum har holdt møde 7. november 2019. De primære punkter på dagsordenen var: Forenkling af specifikationen Ønske om nemmere adgang til informationer Registrering af vejkant tæt på eller under andre objekter Forenkling af specifikationen Specifikationsforum behandlede et ønske fra bestyrelsen om en forenkling af GeoDanmark Specifikationen. GeoDanmark Specifikationen er teknisk dokument oprindeligt udarbejdet til …

Nyt fra Systemforum

1.11.2019

Supportfunktion GeoDK har fået ny supportleverandør pr. 1. oktober 2019. Septima har overtaget driftsorganisationen og supportfunktionen fra KMD og lanceret en ny brugerportal. Hvis du har problemer med GeoDK skal du derfor fremadrettet henvende dig til Septima via den nye brugerportal eller på telefon eller mail. Find link til portalen her: https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/opbevaring/geodk/. Fokus på ændringer, …

Vellykket GeoDanmark temadag afholdt i september

11.10.2019

Tirsdag 3. september 2019 blev der afholdt Temadag for GeoDanmarks fire faglige fora: Specifikationsforum, Produktionsforum, Administrativt Ajourføringsforum og Systemforum. De fire fora var bredt repræsenteret med både statslige og kommunale medlemmer. GeoDanmarks temadag er en årligt tilbagevendende begivenhed, der har til formål at orientere foreningens faglige fora om de drøftelser, bestyrelsen har haft, om ambitionerne …

Referat fra bestyrelsesmøde 25. september 2019

11.10.2019

GeoDanmarks bestyrelse godkendte, at kildekoden for GeoDK editoren kan stilles til rådighed for Miljøportalen, som ønsker at udvikle en ny klient til editering af data på Danmarks Areal Information (DAI). Da der har været stor interesse for deltagelse på GeoDK-kurserne i efteråret 2019, besluttede bestyrelsen at fortsætte uddannelse af GeoDK-brugere suppleret med sagsbehandlerkurser i 2020. …

Servicevindue på GeoDK’s produktionssystem

4.10.2019

Septima foretager systemopdateringer i GeoDK’s produktionsmiljø i tidsrummet fra fredag d. 11/10-2019 kl. 18:00 til søndag d. 13/10 kl. 23:00. I dette tidsrum vil GeoDK ikke kunne anvendes.