Tidsplan for idriftsættelse af nyt GeoDanmark-system

18.05.2018

GeoDanmark er nu tæt på at være klar til idriftsættelse af en ny produktionsplatform til GeoDanmark data, som skal gøre det nemmere at ajourføre GeoDanmark-data om bl.a. bygninger, veje, vandløb mv., til brug for bl.a. den offentlige forvaltning.

Referat og præsentationer fra repræsentantskabsmøde 2018 er nu tilgængelige

20.04.2018

Referatet og alle præsentationerne er nu tilgængelige på hjemmesiden for repræsentantskabsmødet 2018. Du kan finder dem her: Repræsentantskabsmøde 2018 Udkastet til den nye strategi findes ikke på hjemmesiden, men sendes til alle medlemmer med henblik på input til det videre arbejde. “Tak for den store deltagelse og jeres engagement ved repræsentantskabsmødet 2018!”

Materiale til repræsentantskabsmødet er klar!

10.04.2018

Så ligger arbejdsprogram, årsrapport og budget klar til download sammen med det endelige program for dagen. God læselyst! Se mere på hjemmesiden for repræsentantskabsmødet 2018.

Kig op og smil! Årets fotoflyvning er startet

23.03.2018

Det spirende forår betyder ikke kun varmere temperaturer og længere dage. Det betyder også, at SDFE sætter gang i de årlige fotoflyvninger, herunder GeoDanmarks forårsfoto. Læs mere på SDFE’s hjemmeside. Her kan du også følge status på fotograferingen.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2018

8.03.2018

Bestyrelsen for GeoDanmark indkalder alle medlemmer til det ordinære repræsentantskabsmøde den 17. april 2018 i Nyborg. Læs mere, find mødemateriale og link til tilmelding her.

Idriftsættelse af nyt system for GeoDanmark

4.03.2018

Nyt System for GeoDanmark går i BETA-drift den 15. marts 2018 En BETA-idriftsættelse af nyt GeoDanmark-system sker som planlagt den 15. marts 2018. Fem udvalgte kommuner, som også har deltaget i brugervenlighedstesten, har velvilligt stillet ressourcer til rådighed med henblik på at få udarbejdet et godt og solidt vejledningsmateriale til glæde for alle fremtidige anvendere. …

Repræsentantskabsmøde 2018

2.02.2018

Årets Repræsentantskabsmøde er fastlagt til den 17. april 2018. Mødet finder sted på Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen! “Vi håber på at mange vil deltage i år, hvor GeoDanmarks nye strategi bl.a. skal præsenteres”  

Idriftsættelse af nyt system for GeoDanmark

24.01.2018

Nye planer i Grunddataprogrammet medfører en justering af tidspunktet for, hvornår det nye system for GeoDanmark kan idriftsættes med produktions­data. Idriftsættelse af nyt GeoDanmark-system sker den 15. marts 2018, hvor systemet går i BETA-drift og vil være funktionelt samt indeholde data for hele landet. Bestyrelsen har dermed besluttet at justere tidsplanen, så det nye system …

GeoDanmark-data er opdateret hurtigere end nogensinde

21.12.2017

Et godt samarbejde mellem SDFE, kommunerne og producenter betyder, at produktionen af GeoDanmark-data afsluttes i samme kalenderår, som flyfotograferingen er foretaget. Årets ajourføring af GeoDanmark-data er gennemført, og der ligger nu opdaterede data for hele landet. Produktionen er afsluttet hurtigere end tidligere år, og GeoDanmark bidrager dermed til at give kommuner og stat et stadig …

FOT-browser pt. ude af drift

20.12.2017

FOT-browseren er pt. ude af drift pga. nogle sikkerhedsmæssige opdateringer. Der arbejdes på sagen, men der er på nuværende tidspunkt ingen tidshorisont for løsning af problemet.