Ny GeoDanmark-strategi skal skabe et bedre offentligt forvaltningsgrundlag med geodata

29.06.2018

Ambitionen er, at GeoDanmark-data på endnu flere områder understøtter forvaltningsopgaver i det offentlige. LÆS STRATEGIEN Strategien sætter fokus på, at GeoDanmark-data kan give endnu større værdi i den offentlige forvaltning på tværs af sektorer. GeoDanmark vil over for både beslutningstagere og daglige brugere vise og udbrede viden om den øgede værdi, som kan opnås ved at …

Udstilling af GeoDanmark-data på Kortforsyningen og Datafordeleren

25.06.2018

LIVE-GeoDanmark-data fra det nye GeoDanmark-system forventes klar på Kortforsyningen og Datafordeleren i løbet af juli GeoDanmark har i dag taget det nye GeoDanmark-system GeoDK i brug som produktionsplatform.  Distributionen af LIVE-GeoDanmark-data fra det nye system forventes at blive tilgængelig på Kort­forsyningen og Datafordeleren i løbet af juli måned. LIVE-GeoDanmark-data vil derved fortsat og akkurat som …

Så er det nye GeoDanmark-system GeoDK i luften!

25.06.2018

Den nye produktionsplatform GeoDK gør det nemmere for medlemmerne af GeoDanmark at opdatere og vedligeholde geodata GeoDanmark tager i dag det nye system GeoDK i brug. Med det nye system vil det blive lettere for kommunerne og SDFE at arbejde med GeoDanmark-data. Det nye system gør det muligt at behandle og vedligeholde data på en …

Så er det tid til at sætte GeoDanmarks nye system i drift!

13.06.2018

Vi har arbejdet benhårdt på at få det nye GeoDanmark system klar. Styregruppen har besluttet, at GeoDK sættes i drift som produktionsplatform i slutningen af juni – forventeligt den 25. juni 2018 om morgenen. Dermed kan årets GeoDanmarks produktion for 2018 igangsættes før sommer som planlagt, og kommunerne og SDFE vil kunne tilgå og editere …

Mindre udsættelse for idriftsættelse af nyt GeoDanmark-system

31.05.2018

Det har desværre ikke været muligt for GeoDanmark at teste afhængigheder til andre grunddataprogrammer, da dataflowet gennem systemerne har været meget træg. Organisationerne bag de forskellige systemer arbejder på højtryk på en løsning. Der er dog ikke meldt nogen klar dato ud, hvorfor denne udsættelse ikke kan være præcis. Såfremt der ikke tilstøder fejl i …

Nyt fra bestyrelsen

30.05.2018

Dagens bestyrelsesmøde i GeoDanmark bød på givtige drøftelser om færdiggørelse og implementering af GeoDanmarks nye strategi. Det betyder, at strategien snart kommer ”på gaden”, og at bestyrelsen har taget de første skridt til at igangsætte implementeringen. Dette vil bestyrelsen gå i dybden med ved et strategiseminar den 24. august. Derudover er der truffet beslutninger, som …

Tidsplan for idriftsættelse af nyt GeoDanmark-system

18.05.2018

GeoDanmark er nu tæt på at være klar til idriftsættelse af en ny produktionsplatform til GeoDanmark data, som skal gøre det nemmere at ajourføre GeoDanmark-data om bl.a. bygninger, veje, vandløb mv., til brug for bl.a. den offentlige forvaltning.

Referat og præsentationer fra repræsentantskabsmøde 2018 er nu tilgængelige

20.04.2018

Referatet og alle præsentationerne er nu tilgængelige på hjemmesiden for repræsentantskabsmødet 2018. Du kan finder dem her: Repræsentantskabsmøde 2018 Udkastet til den nye strategi findes ikke på hjemmesiden, men sendes til alle medlemmer med henblik på input til det videre arbejde. “Tak for den store deltagelse og jeres engagement ved repræsentantskabsmødet 2018!”

Materiale til repræsentantskabsmødet er klar!

10.04.2018

Så ligger arbejdsprogram, årsrapport og budget klar til download sammen med det endelige program for dagen. God læselyst! Se mere på hjemmesiden for repræsentantskabsmødet 2018.

Kig op og smil! Årets fotoflyvning er startet

23.03.2018

Det spirende forår betyder ikke kun varmere temperaturer og længere dage. Det betyder også, at SDFE sætter gang i de årlige fotoflyvninger, herunder GeoDanmarks forårsfoto. Læs mere på SDFE’s hjemmeside. Her kan du også følge status på fotograferingen.