Nyt fra Systemforum

1.11.2019

Supportfunktion GeoDK har fået ny supportleverandør pr. 1. oktober 2019. Septima har overtaget driftsorganisationen og supportfunktionen fra KMD og lanceret en ny brugerportal. Hvis du har problemer med GeoDK skal du derfor fremadrettet henvende dig til Septima via den nye brugerportal eller på telefon eller mail. Find link til portalen her: https://www.geodanmark.dk/anvend-geodata/opbevaring/geodk/. Fokus på ændringer, …

Vellykket GeoDanmark temadag afholdt i september

11.10.2019

Tirsdag 3. september 2019 blev der afholdt Temadag for GeoDanmarks fire faglige fora: Specifikationsforum, Produktionsforum, Administrativt Ajourføringsforum og Systemforum. De fire fora var bredt repræsenteret med både statslige og kommunale medlemmer. GeoDanmarks temadag er en årligt tilbagevendende begivenhed, der har til formål at orientere foreningens faglige fora om de drøftelser, bestyrelsen har haft, om ambitionerne …

Referat fra bestyrelsesmøde 25. september 2019

11.10.2019

GeoDanmarks bestyrelse godkendte, at kildekoden for GeoDK editoren kan stilles til rådighed for Miljøportalen, som ønsker at udvikle en ny klient til editering af data på Danmarks Areal Information (DAI). Da der har været stor interesse for deltagelse på GeoDK-kurserne i efteråret 2019, besluttede bestyrelsen at fortsætte uddannelse af GeoDK-brugere suppleret med sagsbehandlerkurser i 2020. …

Servicevindue på GeoDK’s produktionssystem

4.10.2019

Septima foretager systemopdateringer i GeoDK’s produktionsmiljø i tidsrummet fra fredag d. 11/10-2019 kl. 18:00 til søndag d. 13/10 kl. 23:00. I dette tidsrum vil GeoDK ikke kunne anvendes.

Endeligt program for GeoDanmarks Roadshow

30.09.2019

Så er det endelige program for GeoDanmarks roadshows for 2019 klar. Vi håber på, at se mange af jer og få jeres input til bestyrelsen og den videre proces med arbejdsprogram 2020-21. Hent programmet her: Program Vi holder tilmeldingen åben, så skynd dig at tilmeld dig, hvis du ikke har gjort det endnu: Tilmeld dig …

Møde i Produktionsforum den 28. august 2019

25.09.2019

Produktionsforum havde en god dialog om produktionens afhængigheder til det nye GeoDK-system, der er blevet taget i brug i 2018. Dette har givet nogle udfordringer af systemteknisk karakter. Der tages hånd om udfordringerne, og SDFE forventer, at vektorproduktionen i 2019 bliver mere smidig. 2019-produktionen af ortofotos er stort set afsluttet og forventes udstillet i endelig …

GeoDanmark Roadshow 2019 – tilmelding er åben

19.09.2019

Vi glæder os til igen i år, at kunne byde velkommen til GeoDanmarks roadshows, hvor medlemmerne har lejlighed til at møde bestyrelsen og høre om implementering af strategien, give input til det kommende arbejdsprogram og drøfte andre relevante emner i foreningen. Det endelige program vil blive tilgængelige på hjemmesiden og vil handle om disse emner: …

Møde i GeoDanmarks Administrativt Ajourføringsforum den 5. september 2019

16.09.2019

De primære punkter på dagsordenen var:  • Velkomst til det nye kommunale medlem  • KOMBIT’s Byg og Miljø-strategi og det fremtidige sammenspil med GeoDanmark-data  • Statistik i forbindelse med målingen af den administrative ajourføring Forummet bød velkommen til det nye medlem Thorbjørn Vang Søndergaard, Vejle Kommune. Han er nyt kommunalt medlem, som erstatning for Mette …

GeoDanmark skifter supportleverandør fra 1. oktober 2019

10.09.2019

GeoDanmark har netop indgået aftale med Septima A/S om den fremtidige varetagelse af supportfunktionen for GeoDK. Den nye supportaftale med Septima træder i kraft fra og med den 1. oktober 2019. Efter denne dato skal din henvendelse eller indberetning af fejl derfor ske til et nyt telefonnummer eller via en ny indberetningsportal, som drives af …

Møde i GeoDanmarks Specifikationsforum den 29. august 2019

10.09.2019

De primære punkter på dagsordenen var: Ønske om at opbevare kommunale fagdata udenfor Områdepolygon (byområde) En løsning til registrering af pakkebokse i GeoDanmark-data Kommunernes behov for at indmelde data til Plandata.dk igennem GeoDanmark. Specifikationsforum har fået en henvendelse fra Kerteminde Kommune, der ønsker at registrere ”OP3-objekter” udenfor den eksisterende Områdepolygon. For at få belyst problemstillingen …