Om GeoDanmark

GeoDanmark er en forening, der arbejder for at skabe en ensartet digital kortlægning af Danmark, der er fælles for staten og kommunerne. Dette gør vi gennem brugen af såkaldte GeoDanmark-data, som beskrives nærmere her.

En landsdækkende digital kortlægning medfører store effektiviseringspotentialer, når offentlige myndigheder deler data på tværs af stat og kommuner og benytter GeoDanmark-data i deres digitale forvaltning til at administrere eksempelvis veje, vandløb og bygninger. GeoDanmark er med til at sikre en høj og ensartet kvalitet i kortlægningen af Danmark. Dette er en forudsætning for, at den digitale forvaltning kan skabe øget værdi for de offentlige myndigheder samt for borgerne i Danmark.

Strategi og forretningsmodel
Foreningen godkendte den 18. april 2013 en treårig strategi for foreningen indeholdende en række pejlemærker. Den 10. april 2014 vedtog foreningen en ny forretningsmodel, som bygger på principperne fra strategien og som danner grundlag for foreningens arbejde fra 2015 og frem. Forretningsmodellen består af et hoveddokument og en række bilag. Alle dokumenter kan downloades via de respektive links i højre side.

Baggrund

Foreningen GeoDanmark blev stiftet mandag den 8. oktober 2007 med Herning, Frederikssund, Gladsaxe og Silkeborg kommuner samt Kort og Matrikelstyrelsen (nu Styrelsen for Dataforsyning for Effektivisering) som medlemmer. Foreningen ledes af en bestyrelse og et repræsentantskab og den daglige drift varetages af et fællessekretariatet delt mellem KL og Styrelsen for Dataforsyning for Effektivisering. Foreningen tæller 99 medlemmer (alle kommuner + Styrelsen for Dataforsyning for Effektivisering).