Organisation

Foreningen GeoDanmark

Her kan du læse om GeoDanmarks baggrund, foreningens medlemmer og udvalg samt den økonomiske fordeling bag foreningen. Herudover findes foreningsdokumenter med arbejdsprogram, præsentationer, interne rapporter o.l.