Referat fra bestyrelsesmøde den 21. juni 2017

27.06.17

Læs bl.a. om ny systemunderstøttelse og kommissorier for Adm. ajourføringsforum og Sekretariatsudvalget

Ny systemunderstøttelse:
Spørgsmålet angående brug af UUID i GeoDanmark-data blev rejst på mødet og bestyrelsen besluttede, at styregruppen drøfter hvilke handlemuligheder der er ift. tid og økonomi vedr. brug af UUID i GeoDanmark-data. Styregruppen beslutter, om det er nødvendigt at afholde et ekstraordinært bestyrelsesmøde, eller om sagen kan afklares på bestyrelsesseminaret den 16. august. 2017.

Kommissorier for Adm. ajourføringsforum og Sekretariatsudvalget
Bestyrelsen godkendte kommissorie for adm. ajourføringsforum, som nu indeholder forums leverancer. Et revideret kommissorie for Sekretariatsudvalget, blev også godkendt.

 Læs hele referatet fra bestyrelsesmødet.