Medlemskontingent 2017

15.05.17

Se fordeling af medlemskontingent.

Siden 2015 har medlemskontingentet været fastsat efter forretningsmodellen og er fordelt efter den faste GeoDanmark-nøgle. Eneste forskel fra år til år, er PL-regulering som typisk ligger på 1-2 %. Hvert medlem kan dermed regne med at skulle betale det samme som året før + PL-regulering.

Se hvor meget hvert medlem skal betale.

Faktura udsendes i uge 21.