GeoDanmark systemunderstøttelse

14.06.17

Velbesøgt dialogmøde med leverandører af 3. parts produkter.

På mødet i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering deltog ca. 40 repræsentanter fra virksomheder og organisationer, som ønsker mulighed for at udvikle løsninger til ajourføring af GeoDanmark-data. Spørgelysten var stor blandt deltagerne, der blev præsenteret for detaljerne i de kommende snitflader. Dokumentation for snitflader samt spørgsmål og svar vil løbende blive lagt op på geodanmark.nu.
 
Når det nye system sættes i drift i 2018, vil al ajourføring af GeoDanmark-data foregå gennem samme snitflader, uanset om det foregår i systemets indbyggede redigeringsværktøj, som on- eller off-line redigering i specialiserede GIS-systemer eller i fagsystemer i de enkelte sektorer.
 
Gode brugervenlige løsninger til ajourføring vil sikre, at GeoDanmark-data også i fremtiden er de aktuelle og præcise grunddata, som både den offentlige og private sektor i Danmark har tillid til og baserer vigtige beslutninger på.