Ændringsforslag til Specifikationen

For at systematisere arbejdet med indsamling af ændringer til GeoDanmark-specifikationen skal forslagstiller benytte den af Specifikationsforum udviklede formular. Det er hensigten at formularen skal understøtte forummets vurdering af det enkelte forslags økonomiske konsekvens og evt. følgevirkninger for bl.a. FOT2007 databasen.

Link til formularen findes nedenfor. Formularen er etableret som et Excel regnark. Bemærk at formularen har flere faneblade. Felter markeret med GRØN bedes som minimum udfyldes af forslagsstiller. Felter markeret med GUL kan desuden udfyldes af forslagsstiller. De GRÅ felter udfyldes af Specifikationsforum.

Downloads:

Formular for ændringsforslag til GeoDanmark-specifikationen  (Excel-fil).

Den udfyldte formular skal sendes til Charlotte Malling (cma@kl.dk). Hvis forslagsstilleren ønsker det, kan der hentes råd og vejledning mht. udfyldelse af formularen hos Inge Flensted på telefon 2037 0597. Forslagsstiller vil hurtigst muligt modtage en kvittering for modtagelsen af forslaget.

Indkomne forslag til ændring af specifikationen bliver forelagt for Specifikationsforum på forummets løbende møder.

KONTAKTPERSON

Charlotte Amalie Malling
KL
Telefon: 60 15 52 61
E-mail: cma@kl.dk