Specifikationen

Foreningen GeoDanmark har til formål at etablere et fællesoffentligt geografisk administrationsgrundlag. Geodata har igennem mange år været en integreret del af sagsbehandlingen og myndighedsopgaverne i stat og kommuner.

For at sikre en større anvendelse af geodata arbejder foreningen for, at sagsbehandling sker på et samlet datasæt efter en fælles standard. GeoDanmark Specifikationen er foreningens fælles standard for et digitalt kortværk.

Til højre kan du finde de nyeste versioner af Specifikationen, mens de tidligere versioner findes under Tidligere versioner af FOT-specifikationen. Du kan også downloade Specifikationen i en ny smart browserversion med elektroniske opslagsmuligheder, denne ligger som en zip-fil, der først skal omdøbes til xx.zip og dernæst udpakkes.